Bauamt

  •  A 
  •  B 
  •  D 
  •  K 
  •  L 
  •  R 
  •  S 
  •  Z 

Arnold, Jonathan

Bauverwaltung

2.OG / Zimmer 2.07

Phone: 07852 / 43-515

Boschert, Bettina

Bauamt, Bautechnikerin

2.OG / Zimmer 2.08

Duchilio-Boschert, Silvia

Phone: 07852 43-513

Kall, Marcel

Kanalaufseher

2.OG / Zimmer 2.07

Phone: 07852 / 43-514

Kohler, Anja

Sachgebietsleiterin Bauverwaltung / Bauanträge, Bauleitplanung

2.OG / Zimmer 2.18

Phone: 07852/43-520

Litterst, Manuel

Bauamt, Bautechniker

2.OG / Zimmer 2.17

Phone: 07852 / 43-516

Luther, Michael

Bauamt, Bautechniker

2.OG / Zimmer 2.16

Phone: 07852 / 43-512

Rensch, Philipp

Bauamtsleiter

2.OG / Zimmer 2.09

Phone: 07852 / 43-510

Socke, Marie-Luise

Bauverwaltung / Erschließungs- und Anliegerbeiträge

2.OG / 2.10

Phone: 07852 / 43-511

Zahner, Petra

Bauverwaltung

2.OG / Zimmer 2.19

Phone: 07852/43-521